Tuyển dụng

Tháng Mười Một 9, 2021

Tuyển nhân viên admin – Khu vực Hồ Chí Minh

Thông tin chung: Vị trí: Admin Thời gian làm việc: 8h – 18h ( Thứ 2 –> Thứ 6 ) Chi tiết công việc: Liên hệ
Tháng Mười Một 9, 2021

Tuyển nhân viên thiết kế – Khu vực Hồ Chí Minh

Thông tin chung: Vị trí: Nhân viên kinh doanh Thời gian làm việc: 8h – 18h ( Thứ 2 –> Thứ 6 ) Chi tiết công
Tháng Mười Một 9, 2021

Tuyển nhân viên kinh doanh – Khu vực Hồ Chí Minh

Thông tin chung: Vị trí: Nhân viên kinh doanh Thời gian làm việc: 8h – 18h ( Thứ 2 –> Thứ 6 ) Chi tiết công
Tháng Ba 15, 2021

Tuyển nhân viên kinh doanh – Khu vực Hà Nội

Thông tin chung: Vị trí: Nhân viên kinh doanh Thời gian làm việc: 8h30 – 18h ( Thứ 2 –> Thứ 6 ) Làm việc tại: