Các văn phòng của chúng tôi

Thông tin liên hệ

Việt Nam - Hồ Chí Minh

Lầu 7, 85 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, Quận 1

+84 (08) 3 920 5722

info@hasakeplay.com.vn

Việt Nam - Hà Nội

Số 9, Tầng 3 D2 Giảng võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nôi.

+84. 24 320 11858

info@hasakeplay.com.vn

Văn phòng Thái Lan

78/23, City Sense Village, Soi Watcharapol 2 ha-rang, Bangkhen, Bangkok 10230 Thailand.

+61 (0) 3 8376 6284

info@hasakeplay.com.vn

Văn phòng Malaysia

Agrata Resources Sdn. Bhd. No. 6-3, Janlan Puteri 1/2, Bandar Puteri Puchong, Puchong 47100 Selangor Darul Eshan.

+61 (0) 3 8376 6284

info@hasakeplay.com.vn


Văn phòng Ấn Độ

Veermata Jijabai Bhosle Udyan, Dr. B. A. Road, Byculla (East) Mumbai - 400 027 Maharashtra India.

+61 (0) 3 8376 6284

info@hasakeplay.com.vn

Thông tin