SÂN CHƠI NƯỚC ĐANG LÀ XU THẾ HIỆN TẠI

Số lượng các khu vui chơi nước tăng trưởng từng năm.

35

Sân chơi mới

~5triệu USD

Tổng đầu tư

Trong năm 2016 vừa qua, với sự phát triển của sân chơi nước, toàn Việt Nam có khoảng 35 sân chơi nước mới tại các khu công viên giải trí hoặc các khu nghỉ dưỡng resort tại một số khu du lịch lớn như Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng... Với đà tiếp tục tăng trưởng, dự kiến năm 2017, số lượng sân chơi nước tại Việt Nam sẽ lên đến con số hơn 100 và tổng kinh phí đầu tư khoảng 10 triệu USD

Ưu điểm cúa sân chơi nước đó là kết hợp cả việc vui chơi trên cạn với các hoạt động vui chơi với nước.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÁC SÂN CHƠI NƯỚC